[[Trainnet]] ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ทดลองใช้ในรถไฟสาย Yamanote

ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Wifi

ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน เกือบหนึ่งเดือน

จะเป็นช่วงทดลองใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ในรถไฟสาย Yamanote

(รถไฟเส้นสีเขียวอ่อน วิ่งเป็นวงกลมรอบเมืองโตเกียว)

การนำระบบ WiFi มาใช้ในรถไฟนั้น เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถร่วมกันรายงานสถานการณ์ทั่วไป

ของรถไฟ เช่น ปริมาณผู้คนที่ใช้บริการรถไฟขณะนั้นมากน้อยแค่ไหน รถไฟล่าช้า เกิดอุบัติเหตุที่ใดหรือไม่

ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารคนอื่นๆ ทราบรายงานล่วงหน้าและตามเวลาจริง

จากรูป : สอนวิธีการ Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

นอกจากการร่วมช่วยกันรายงานสภาพการณ์ขณะนั้นแล้ว

ยังมีบริการอื่นๆ เช่น ดาวโหลดคูปอง เพื่อใช้เป็นส่วนลดกับร้านค้าในสถานี

รายงานอุณหภูมิในรถไฟ แต่ละตู้ว่ามีอุณหภูมิกี่องศา

ภาพประกอบเพิ่มเติมจาก : http://en.wikipedia.org/wiki/Yamanote_Line

About the author /


Related Articles

1 Comment

  1. Teen

    สุดยอดมากเลย อยากได้ในประเทศไทยมากเลย และอยากขอความแรงนิดนึง อิอิ

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand License.