รถไฟโตเกียวเปลี่ยนชื่อ-สถานีใหม่เพื่อ Tokyo Sky Tree


09-02-2012 ข่าวจาก Yahoo News แจ้งว่า
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหอคอยที่จะเปิดใหม่ในเดือนพฤษภาคม (วันที่ 22-ประมาณอีกหนึ่งร้อยวันจากนี้) รถไฟสาย Tobu-Isesaki Line จะทำการเปลี่ยนชื่อสายรถไฟและเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟในเดือนหน้านี้ค่ะ

Tokyo sky tower

รถไฟสาย Tobu-Isesaki Line (asakusa-oshiage-Tobu dobutsukoen) จะเปลี่ยนชื่อเป็น Tokyo Sky Tree Line ในวันที่ 17 เดือนมีนาคมนี้

และเปลี่ยนชื่อสถานีจาก Narihirabashi Station เป็นชื่อใหม่ “Tokyo Sky Tree Station”

และรถไฟสาย Hanzomon Line (Tokyo Metro), Keisei Oshiage Line, Toei Asakusa Line เปลี่ยนจากสถานี Oshiage เป็น “Oshiage (Sky Tree mae) Station”

About author
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand License.

JapaiJapan.com © 2014 All Rights Reserved

เที่ยวญี่ปุ่นกับ JapaiJapan

Designed by WPSHOWER

Powered by WordPress